Lb 3,24

POKOLENIE LEWIEGO
Rody lewitów
3 24 Głową rodu Gerszona był Eliasaf, syn Laela.


Zobacz rozdział