Lb 3,32

POKOLENIE LEWIEGO
Rody lewitów
3 32 Księciem książąt rodów lewickich był Eleazar, syn kapłana Aarona. On miał nadzór nad tymi, którzy pełnili służbę w świątyni.


Zobacz rozdział