Lb 35,14

OD KADESZ DO MOABU
Miasta ucieczki
35 14 Trzy miasta za Jordanem i trzy w ziemi Kanaan będą służyć za miasta ucieczki.


Zobacz rozdział