Lb 5,24

DODATKOWE PRZEPISY PRAWNE
Ofiara za posądzenie*
5 24 Wreszcie da wypić kobiecie wodę gorzką, niosącą klątwę, aby wody przekleństwa weszły w nią sprawiając gorzki ból.


Przypisy

5,11 - Sądy Boże (ordalia) praktykowano w starożytności i wiekach średnich, gdy brakło dowodów winy. Prawo Izraela ogranicza ich stosowanie do tego tylko wypadku i nadaje im charakter liturgiczny.

Zobacz rozdział