Lb 5,4

DODATKOWE PRZEPISY PRAWNE
Usunięcie nieczystych
5 4 Uczynili tak Izraelici i usunęli ich poza obóz; Izraelici postąpili tu według rozkazu, jaki Pan dał Mojżeszowi.


Zobacz rozdział