Lb 5,5-8

DODATKOWE PRZEPISY PRAWNE
Zwrot dobra nieprawnie zabranego
5 5 Przemówił znów Pan do Mojżesza tymi słowami: 6 «Powiedz Izraelitom: jeżeli mężczyzna lub kobieta dopuszcza się jakiego grzechu wobec ludzi, popełniając przestępstwo przeciw Panu, to osoba ta zaciągnie winę. 7 Mają wyznać grzech popełniony i oddać dobro nieprawnie zabrane z dodaniem piątej części temu, wobec kogo zawinili. 8 A jeśli on nie ma krewnego, któremu można by zwrócić*, zwrot należny Panu przejdzie na kapłana, z wyjątkiem barana ofiarowanego na ofiarę przebłagalną, przez którą dokona tamten na nim obrzędu przebłagania.


Przypisy

5,8 - Dosł.: "wykupującego", jak w Kpł 25,25; zob. przypis do Rt 2,20.

Zobacz rozdział