Lb 5:11

DODATKOWE PRZEPISY PRAWNE
Ofiara za posądzenie*
5 11 Rzekł znowu Pan do Mojżesza:


Przypisy

5,11 - Sądy Boże (ordalia) praktykowano w starożytności i wiekach średnich, gdy brakło dowodów winy. Prawo Izraela ogranicza ich stosowanie do tego tylko wypadku i nadaje im charakter liturgiczny.

Zobacz rozdział