Lb 6,24-25

DODATKOWE PRZEPISY PRAWNE
Nazireat
6 24 Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 25 Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.


Zobacz rozdział