Lb 6,25-26

DODATKOWE PRZEPISY PRAWNE
Nazireat
6 25 Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. 26 Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.


Zobacz rozdział