Lb 6,27

DODATKOWE PRZEPISY PRAWNE
Nazireat
6 27 Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».


Zobacz rozdział