Lb 7,78

DODATKOWE PRZEPISY PRAWNE
Dary ofiarne wodzów pokoleń
7 78 Dwunastego dnia* [przyniósł dar ofiarny] książę Neftalitów, Achira, syn Enana.


Przypisy

7,78 - Hebr. powtarza "dzień" jak w Lb 7,72.

Zobacz rozdział