Lb 8,14

DODATKOWE PRZEPISY PRAWNE
Ofiarowanie lewitów
8 14 Wyodrębnij lewitów spośród Izraelitów, gdyż oni do Mnie należą.


Zobacz rozdział