Lm 1,18

WINA I KARA
Skarga Jerozolimy
Sade.
1 18 Sprawiedliwym okazał się Pan, gdyż wzgardziłam Jego słowami - słuchajcie, wszystkie narody, na ból mój popatrzcie - dziewice i moi młodzieńcy poszli w niewolę.


Zobacz rozdział