Lm 3,22-23

SKARGA I POCIECHA
Jeszcze jest nadzieja
Chet.
3 22 Nie wyczerpała się* litość Pana, miłość nie zgasła. 23 Odnawia się ona co rano: ogromna Twa wierność.


Przypisy

3,22 - Tekst popr.; hebr. ma "żeśmy nie pomarli", co zachowuje Wlg.

Zobacz rozdział