Lm 2,20

KARZĄCA RĘKA BOGA
Nawoływanie
Resz.
2 20 Spojrzyj, Panie, i rozważ, komuś tak kiedy uczynił: Czy kobiety mają jeść owoc swego łona - pieszczone niemowlęta?* Czy w świątyni Pańskiej ma się zabijać kapłana i proroka?


Zobacz rozdział