Lm 2,6

KARZĄCA RĘKA BOGA
Miasto i kraj w gruzach
Waw.
2 6 Zrujnował swój namiot jak ogród, przybytek swój zburzył. Na Syjonie Pan skazał na niepamięć zgromadzenie i szabat; w karzącym gniewie odtrącił kapłana i króla.


Zobacz rozdział