Lm 4,21

PONIŻENIE JEROZOLIMY
O karę na Edomitów
Szin.
4 21 Ciesz się i raduj, Córo Edomu, mieszkanko krainy Us. Przejdzie do ciebie ten kielich, upijesz się i obnażysz*.


Przypisy

4,21 - Zaciekli wrogowie (por. Ps 137[136],7; Ez 25,12nn) nie ujdą kary - przysłowiowej hańby (por. Rdz 9,21nn; Ha 2,15n).

Zobacz rozdział