Lm 5

SKARGA UKARANYCH
Opis niedoli
5 1 Wspomnij, Panie, na to, co nas spotkało, spojrzyj i przypatrz się naszej hańbie. 2 Dziedziczny nasz dział przypadł obcym, cudzoziemcom - nasze domostwa. 3 Sieroty, nie mamy już ojca, a matki nasze jak wdowy. 4 Własną wodę za srebro pijemy, za własne drzewo płacimy*. 5 Pędzą nas z jarzmem na szyi, ustajemy, a nie ma wytchnienia. 6 Do Egiptu wyciągaliśmy ręce, i do Asyrii, by nasycić się chlebem*. 7 Przodkowie nasi zgrzeszyli - ich nie ma, a my dźwigamy ich grzechy. 8 Słudzy panują nad nami, nikt nas nie ocala z ich ręki. 9 Życiem za chleb płacimy wobec [groźby] miecza w pustyni*. 10 Jak piec nasza skóra gorąca od straszliwego głodu*. 11 Na Syjonie hańbiono kobiety, a dziewice po miastach Judy. 12 Rękami [wrogów] wieszani książęta, nie było względów dla starszych. 13 Młodzieńcy młyn obracali*, chwiali się chłopcy pod drewnem. 14 Starsi porzucili bramę, młodzieńcy - swe pieśni. 15 Znikła z serc naszych radość, w żałobę przeszły nam tańce. 16 Diadem spadł z naszej głowy, biada nam, bośmy zgrzeszyli. 17 Stąd nasze serca chorują i oczy nasze zaćmione. 18 że góra Syjonu - pustkowiem, że po niej krążą szakale*.
Prośba
19 Lecz Ty, o Panie, Ty trwasz na wieki, Twój tron - poprzez pokolenia. 20 Czemu chcesz o nas zapomnieć na zawsze, po wszystkie dni nas opuścić? 21 Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy*. Dni nasze zamień na dawne! 22 Czyżbyś nas całkiem odtrącił? Czy tak bardzo na nas się gniewasz?


Przypisy

5,4 - Na skutek obcej okupacji.
5,6 - Zob. Lm 4,17 wraz z przypisem.
5,9 - Aluzja do band napadających na karawany.
5,10 - Aluzja do gorączki, do epidemii.
5,13 - Zajęcia pogardzane (por. Sdz 16,21).
5,18 - Powiedzenie przysłowiowe (por. Iz 34,13; Jr 10,22).
5,21 - Wewnętrzne nawrócenie jest dziełem łaski (por. Jr 31,7-18).

Zobacz rozdział

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Lamentacje

Lm

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Laboratorium wiary i kultury

Laboratorium wiary i kultury