Lm 2,2.10-14

KARZĄCA RĘKA BOGA
Miasto i kraj w gruzach
Bet.
2 2 Zburzył Pan bez litości wszystkie siedziby Jakuba; wywrócił w swej zapalczywości twierdze Córy Judy, rzucił o ziemię, zbezcześcił królestwo i możnych*.
Jod.
10 Usiedli na ziemi w milczeniu starsi Córy Syjonu, prochem głowy posypali, przywdziali wory; skłoniły głowy ku ziemi dziewice jerozolimskie.
Ból dotkniętego klęską
Kaf.
11 Wzrok utraciłem od płaczu, drgają me trzewia, żółć* się wylała na ziemię przez klęskę Córy mego ludu, gdy słabły niemowlę i dziecię na placach miasta.
Lamed.
12 Do matek swoich mówiły: «Gdzie żywność <i wino>?» Padały jak ciężko ranione na placach miasta, gdy uchodziło z nich życie na łonie ich matek.
Mem.
13 Jak cię pocieszyć? Z czym porównać? Córo Jeruzalem! Z czym cię porównać, by cię pocieszyć? Dziewico, Córo Syjonu, gdyż zagłada twoja wielka jak morze. Któż cię uleczy?
Przyczyna i następstwa klęski
Nun.
14 Prorocy* twoi miewali dla ciebie widzenia próżne i marne, nie odsłonili twojej złości, by od wygnania cię ustrzec; miewali dla ciebie widzenia zwodnicze i próżne.


Przypisy

2,2 - Por. 2 Krl 25,6n; Jr 52,8-11.
2,11 - Hbr.: "wątroba". Obraz bólu. LXX czyta: "chwała moja".
2,14 - Mowa o fałszywych prorokach; por. Jr 5,31; Jr 14,13n; Jr 23,9-40; Ez 13,10.

Zobacz rozdział