Lm 3,40nn

Zapis z 'nn' oaznacza 'ten i następne', ponieważ nie można jednoznacznie określić ilości szukanych wersetów - wyświetlony jest fragment do następnego szukanego wersu albo do końca rozdziału.
SKARGA I POCIECHA
Wyznanie grzechów
Nun.
3 40 Rozważmy, oceńmy swe drogi, powróćmy do Pana; 41 wraz z dłońmi wznieśmy i serca do Boga w niebiosach; 42 myśmy grzesznicy - odstępcy: A Ty nie przebaczyłeś.
Skarga
Samek.
43 Odziałeś się w gniew, by nas ścigać, zabijałeś, nie miałeś litości. 44 Ukryłeś się za obłokiem, by prośba nie doszła. 45 Uczyniłeś z nas śmieci, plugastwo pomiędzy ludami.
Pe.
46 Rozwarli na nas swe usta wszyscy nieprzyjaciele - 47 naszym działem trwoga i pułapka, ruina i zniszczenie. 48 Strumienie łez płyną mi z oczu nad zniszczeniem Córy mego ludu.
Ain.
49 Nie ustaje w płaczu me oko, bo nie ma ulgi, 50 póki nie spojrzy i nie zobaczy Pan z niebios. 51 Oko me sprawia ból mojej duszy z powodu córek mojego miasta.
Prośby wysłuchane
Sade.
52 Łowili mnie stale jak ptaka - niesłusznie prześladujący; 53 w jamie chcieli mnie zniszczyć: rzucali na mnie kamienie; 54 wody wezbrały ponad moją głowę: rzekłem: «Jestem zgubiony».
Kof.
55 Wzywałem imienia Twego, o Panie, z przepastnej jamy, 56 słyszałeś mój krzyk: «Nie zatykaj uszu na moją prośbę!» 57 Zbliżyłeś się w dniu, gdy Cię wzywałem, rzekłeś - «Nie bój się!»
Prośba obecna
Resz.
58 <Już kiedyś>, Panie, obroniłeś mą sprawę, ocaliłeś mi życie; 59 Panie, Ty widzisz mą krzywdę, sprawę mą rozsądź! 60 Ty widzisz całą ich żądzę zemsty, wszystko, co przeciw mnie knują.
Szin.
61 Ty słyszysz obelgi ich, Panie, wszystko, co przeciw mnie knują; 62 podstępne słowa mych wrogów, cały dzień godzą we mnie; 63 popatrz - czy siedzą, czy stoją*, ja jestem treścią ich pieśni.
Taw.
64 Oddaj im, Panie, zapłatę według uczynków ich rąk: 65 Ześlij ślepotę na ich serca i na nich Twoje przekleństwo! 66 Dopędź ich gniewem i wyniszcz spod niebios <Twoich>, o Panie!*


Przypisy

3,63 - Tzn.: "Czy pracują, czy odpoczywają".
3,66 - Tekst popr. wg LXX, Wlg; hebr. ma: "niebios - Jahwe".

Zobacz rozdział