Lm 3,6

SKARGA I POCIECHA
Pod ręką Bożą
Bet.
3 6 ciemność mi dał na mieszkanie, tak jak umarłym na wieki.


Zobacz rozdział