Lm 1,20

WINA I KARA
Skarga Jerozolimy
Resz.
1 20 Spójrz, Panie, bo jestem w ucisku, drgają me trzewia, ściska się we mnie serce, bo byłam oporna. Na ulicy miecz się sroży, a w domu - śmierć.


Zobacz rozdział