Mdr 3,13

ŚWIĘTOŚĆ - PRAWDZIWA MĄDROŚĆ ŻYCIOWA
Niepłodność a cudzołożne potomstwo
3 13 Błogosławiona niepłodna, ale nieskalana*, która nie zaznała współżycia w łożu, w czas nawiedzenia dusz wyda plon.


Przypisy

3,13 - Por. Mdr 4,1.

Zobacz rozdział