Mdr 3,8

ŚWIĘTOŚĆ - PRAWDZIWA MĄDROŚĆ ŻYCIOWA
Różne losy świętych i grzesznych w życiu i po śmierci
3 8 Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.


Zobacz rozdział