Mi 5,2

NADZIEJE MESJAŃSKIE
Mesjasz i Jego królestwo
5 2 Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić*. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela.


Przypisy

5,2 - Prorok wskazuje tu na Matkę Mesjasza (aluzja do Iz 7,14).

Zobacz rozdział