Mi 7,18

DROGA DO ZBAWIENIA
Prośba o przebaczenie
7 18 Któryż Bóg podobny Tobie*, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie.


Przypisy

7,18 - Jak gdyby rozwinięcie imienia Proroka (zob. Wstęp).

Zobacz rozdział