Mi 7,20

DROGA DO ZBAWIENIA
Prośba o przebaczenie
7 20 Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów.


Zobacz rozdział