Mk 1,15

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI*
Pierwsze wystąpienie
1 15 «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»


Powiązane utwory

Bliskie jest Królestwo Boże ks. Ireneusz Pawlak - Mk 1,15; 1 J 1,5-9;2,1-2

Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział