Mk 1,4

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
Jan Chrzciciel*
1 4 Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.


Przypisy

1,1 - Por. Mt 3,1-12; Łk 3,1-18; J 1,19-34.

Zobacz rozdział