Mk 1,5.9

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
Jan Chrzciciel*
1 5 Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy.
Chrzest Jezusa*
9 W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.


Przypisy

1,1 - Por. Mt 3,1-12; Łk 3,1-18; J 1,19-34.
1,9 - Por. Mt 3,13-17 z przypisem; Łk 3,21n; J 1,32nn.

Zobacz rozdział