Mk 10,11n

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ
PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
Nierozerwalność małżeństwa*
10 11 Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. 12 I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».


Przypisy

10,1 - Por. Mt 19,1-19 z przypisami; Łk 16,18.

Zobacz rozdział