Mk 10,15

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ
PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
Jezus błogosławi dzieci*
10 15 Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».


Przypisy

10,13 - Por. Mt 19,13nn; Łk 18,15nn.

Zobacz rozdział