Mk 10,18

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ
PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
Bogaty młodzieniec*
10 18 Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg*.


Przypisy

10,17 - Por. Mt 19,16-22; Łk 18,18-23.
10,18 - Jako najwyższe dobro i źródło wszelkiego dobra.

Zobacz rozdział