Mk 13,24

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
Przyjście Chrystusa*
13 24 * W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.


Przypisy

13,24 - Por. Mt 24,29nn; Łk 21,25-28.
13,24 - Por. Iz 13,10; Iz 34,4.

Zobacz rozdział