Mk 14,24

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
OSTATNIA WIECZERZA
Ustanowienie Eucharystii*
14 24 I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana.


Przypisy

14,22 - Por. Mt 26,26-30; Łk 22,19n; 1 Kor 11,23-26.

Zobacz rozdział