Mk 15,39.44n

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
JEZUS NA GOLGOCIE
Po śmierci Jezusa*
15 39 Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: «Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym»*.
Pogrzeb Jezusa*
44 Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł. 45 Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi.


Przypisy

15,38 - Por. Mt 27,51-55; Łk 23,47nn.
15,39 - Setnik jako poganin nie brał tych słów w naszym ścisłym znaczeniu. W każdym razie świadczy on o niewinności Jezusa, który nie jest zwyczajnym człowiekiem.
15,42 - Por. Mt 27,57-61; Łk 23,50-56; J 19,38-42.

Zobacz rozdział