Mk 16,19

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Wniebowstąpienie*
16 19 Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.


Przypisy

16,19 - Por. Łk 24,50n; Dz 1,1-9.

Zobacz rozdział