Mk 3,31

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
JEZUS CUDOTWÓRCA I NAUCZYCIEL
Prawdziwi krewni Jezusa*
3 31 Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.


Przypisy

3,31 - Por. Mt 12,46-50 z przypisami; Łk 8,19nn.

Zobacz rozdział