Mk 4,22

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH
Przypowieść o lampie*
4 22 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw.


Przypisy

4,21 - Por. Mt 5,15 z przypisem; Łk 8,16nn; Łk 11,33.

Zobacz rozdział