Mk 6,13

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
BLIŻSZE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW
Rozesłanie Dwunastu*
6 13 Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.


Przypisy

6,7 - Por. Mt 10,5-16 z przypisami; Łk 9,1-6.

Zobacz rozdział