Mk 6,27

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
BLIŻSZE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW
Śmierć Jana Chrzciciela*
6 27 Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu


Przypisy

6,17 - Por. Mt 14,3-12; Łk 7,9.