Mk 9,1

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ
PRZED PODRÓŻĄ DO JEROZOLIMY
Warunki naśladowania Jezusa*
9 1 Mówił także do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy»*.


Przypisy

8,34 - (Mk 8,34-37) - Por. Mt 10,37nn; Mt 16,24nn; Łk 9,23nn; Łk 14,26n; Łk 17,33.
9,1 - Por. Mt 16,28 z przypisem; Łk 9,27.

Zobacz rozdział