Mk 1,9-11

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
Chrzest Jezusa*
1 9 W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. 10 W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. 11 A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»*.


Przypisy

1,9 - Por. Mt 3,13-17 z przypisem; Łk 3,21n; J 1,32nn.
1,11 - Por. Iz 42,1.

Zobacz rozdział