Mk 10,14

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ
PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
Jezus błogosławi dzieci*
10 14 A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.


Przypisy

10,13 - Por. Mt 19,13nn; Łk 18,15nn.

Zobacz rozdział