Mk 10,52

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ
PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
Niewidomy pod Jerychem*
10 52 Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.


Przypisy

10,46 - Por. Mt 9,27-31; Mt 20,29-34 z przypisem; Łk 18,35-43.

Zobacz rozdział