Mk 12,31

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
NAUCZANIE I SPORY Z PRZECIWNIKAMI
Największe przykazanie*
12 31 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych».


Przypisy

12,28 - Por. Mt 22,34-40 z przypisem; Łk 10,25-28.

Powiązane utwory

Będziesz miłował Lucien Deiss - Pwt 6,5; Kpł 19,18; Mk 12,29-31

Exsultate Deo - 4-głosowy chór a cappella (SATB)

Zobacz rozdział