Mk 13,15n.35

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy*
13 15 Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać. 16 A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz.
Potrzeba czujności*
35 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem.


Przypisy

13,14 - Por. Mt 24,15-22 z przypisem; Łk 21,20-24.
13,33 - Por. Mt 24,42-44; Mt 25,1-13; Łk 12,35-40; Łk 21,36.

Zobacz rozdział