Mk 14,1n.10n

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Spisek przeciw Jezusowi*
14 1 Za dwa dni była Pascha i Święto Przaśników. Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Jezusa podstępnie ująć i zabić. 2 Lecz mówili: «Tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem».
Zdrada Judasza*
10 Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im Go wydać. 11 Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jak by Go wydać.


Przypisy

14,1 - Por. Mt 26,1-5; Łk 22,1n.
14,10 - Por. Mt 26,14-16; Łk 22,3-6.

Zobacz rozdział