Mk 14,36

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
JEZUS W OGRÓJCU
Modlitwa i trwoga konania*
14 36 I mówił: «Abba*, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!»


Przypisy

14,32 - Por. Mt 26,36-46; Łk 22,39-46.
14,36 - Tj. "Ojcze" po aramejsku, z odcieniem serdeczności.