Mk 15,16-20

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Król wyśmiany*
15 16 Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. 17 Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. 18 I zaczęli Go pozdrawiać: «Witaj, Królu Żydowski!» 19 Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd. 20 A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty.
JEZUS NA GOLGOCIE
Droga krzyżowa*
Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować.


Przypisy

15,16 - Por. Mt 27,27-31.
15,20 - Por. Mt 27,31nn; Łk 23,26-32; J 19,17.

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział